Uitgever
Rinus van der Heijden

Redactie
Rinus van der Heijden

Fotoredactie
Gemma van der Heyden

Redactie-adres
Reigerstraat 12
5022 AH Tilburg

Bereikbaarheid
tel. redactie 06-51220149
tel. fotoredactie 06-29348280
e-mail: rinusvdheijden@gmail.com

 

Medewerkers
Johan Bosveld, Sophie Conin,
Paul Janssen, Mathilde Löffler, Anne-Marie Vervelde, Eddy Westveer

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of overgenomen op om het even welke wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, microfilm of op enigerlei andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Copyright van de artikelen berust bij de auteurs.