[row]

[column size=’1/2′]

Uitgever
Rinus van der Heijden

Redactie
Rinus van der Heijden

Fotoredactie
Gemma van der Heyden

[/column]

[column size=’1/2′]

Redactie-adres
Reigerstraat 12
5022 AH Tilburg

Bereikbaarheid
tel. redactie 06-51220149
tel. fotoredactie 06-29348280
e-mail: rinusvdheijden@gmail.com

[/column]

[/row]

 

Medewerkers
Johan Bosveld, Sophie Conin,
Paul Janssen, Anne-Marie Vervelde, Eddy Westveer

Stichting JazzNu
Bankrek. NL72 TRIO 0379 3906 71
KvK-nummer 7193882

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of overgenomen op om het even welke wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, microfilm of op enigerlei andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Copyright van de artikelen berust bij de auteurs.