Twee vooraanstaande muziekgenootschappen zijn een fusie aangegaan, de Bond Improviserende Musici (BIM) en de Kunstenbond. Dat betekent dat de BIM er in één klap zo’n zeshonderd jazzmusici bij krijgt.

De BIM en de Kunstenbond: voortaan twee handen op één buik.

Op 22 november, op de dag af de 51e verjaardag van de BIM, tekende deze beroepsorganisatie het contract met de Kunstenbond. Dat betekent dat de vakvereniging voor jazzmusici en de vakbond voor de creatieve en culturele sector de krachten gaan bundelen om zodoende improviserende musici een sterker geluid te geven waar het op het gebied van beloning, arbeidscontracten, meer sociale zekerheid en een veilige werkomgeving aankomt. Bijkomend voordeel: de leden van de BIM – zo’n 250 – kunnen gebruik maken van de juridische bijstand die de Kunstenbond biedt. Jazz- en improviserende musici van de Kunstenbond/Ntb (Nederlandse Toonkunstenaars Bond)  kunnen zich vanaf 1 januari 2023 gratis bij de BIM aanmelden en van alle niche-specifieke informatie, acties en kortingen meegenieten. Zij worden dan gratis Kunstenbond/BIM-lid, waardoor de BIM meer improviserende musici op één plek kan bedienen.

Fleurine Verloop, voorzitter van de BIM, is maar wat blij met de nieuwe samenwerking. “Nu zijn we ineens met achtduizend mensen, niet meer alleen met een paar honderd BIM-leden”, zegt zij. “Door deze fusie komen er meteen zeshonderd jazzmusici bij. Soms heb je een vehikel nodig om iets te bereiken, daarom is deze samensmelting perfect. Een win-win. De BIM blijft als eigen vereniging bestaan, dat is belangrijk om onze eigen identiteit en community te behouden”. 

Robert Gijsbersen, directeur van de Kunstenbond, is even verguld als Fleurine. “Jazzmusici hebben specifieke behoeftes en waarden, maar als het gaat om een beter werkklimaat voor makers in de culturele en creatieve sector hebben we allemaal hetzelfde belang. Met deze stap streven we ernaar elkaars kwaliteiten beter te benutten. Of je nou op of achter het podium staat, kunstenaar of technicus bent, of op een andere manier werkzaam in de culturele en creatieve sector: om onze positie op de arbeidsmarkt echt te verbeteren hebben we elkaar nodig”. 

De BIM strijdt al 51 jaar voor de belangen van zijn leden. De Kunstenbond en haar vakgroep Muziek/Ntb zijn daarnaast al 102 jaar voorvechter van verbetering en professionalisering van de muzieksector in de volle breedte. Kunstenbond en Ntb stonden voor hun fusie in 2018 onder meer aan de wieg van collectieve rechtenbeheersorganisaties als SENA en Norma, diverse cao’s in de muzieksector, het Nationaal Podiumplan en het Jeugd Jazz Orkest. 

RINUS VAN DER HEIJDEN

www.bimpro.nl

www.kunstenbond.nl

Previous

Oudste Nederlandse jazzperiodiek Doctor Jazz stopt ermee

Next

Jasper van ’t Hof (rondetijd 5.40,13)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook