Honderdduizend euro. Die worden uitgetrokken om tien componisten gelegenheid te bieden nieuw werk te presenteren op podia in Nederland. Inschrijving staat open voor componisten met een uitgesproken eigen geluid, uitzonderlijke muzikaliteit en een (potentieel) opmerkelijke bijdrage aan de jazzscene in Nederland en daarbuiten.

Deze nieuwe compositieopdracht is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Jazzpodia en Jazzfestivals (VNJJ) in samenwerking met Buma Cultuur. Het Steunfonds Rechtensector van het Ministerie van OCW biedt aan tien componisten, verspreid over Nederland de mogelijkheid om nieuwe composities te realiseren met een werkbijdrage uit de regeling nieuwemuziekmaken.nl. Het initiatief heeft als werktitel meegekregen Week van de Jazz Compositieopdracht.


En ook die Week van de Jazz is een nieuw fenomeen. De Week is in het leven geroepen door de VNJJ, haar 34 aangesloten jazzpodia en jazzfestivals en overige partners. Het evenement vindt plaats in het kader van International Jazz Day 2022, getoonzet door  Unesco in samenwerking met het Herbie Hancock Institute of Jazz. De Week van de Jazz viert jazzmuziek en haar verbindende rol tussen mensen, overal op de wereld. Net zoals de muziek zelf biedt de Week als open initiatief iedereen met een hart voor jazz de mogelijkheid mee te doen. De data van de eerste editie van de Week van de Jazz zijn maandag 25 april tot en met zondag 1 mei 2022.

Het doel van de Week van de Jazz Compositieopdracht is tweeledig. Steun bieden tijdens de moeilijke periode die Covid-19 heeft veroorzaakt met name voor mensen uit de jazzsector, en tevens de wereld meer uitgesproken en verbindende muziek te bieden. De opdracht verschaft de componist volledige vrijheid bij het schrijven van de compositie(s). Het budget wordt toegekend op basis van de ingediende plannen. Hiervoor wordt de Fair Practice Code Compositieopdracht gehanteerd die uitgaat van speelduur, bezetting en bewerkelijkheid. Het budget is bestemd voor de compositieopdracht, repetities, reiskosten, en een presentatiemoment tijdens de Week van de Jazz in een bezetting naar keuze.

Uiteraard zijn er selectiecriteria verbonden aan deelname van componisten. Daarom moet worden voldaan aan:

* Een volledig ingevuld online inschrijfformulier
* Artistieke zeggingskracht van de artiest (eigenheid, artistieke visie)
* De huidige staat van dienst
* Kwaliteit, techniek en expressie (op basis van meegestuurde nummers) van compositie en 
melodie

Het doel van de Week van de Jazz Compositieopdracht is om een landelijke spreiding te bewerkstelligen van tien makers met binding met tien verschillende provincies (afkomstig uit of actief in). Zodoende ontstaat een weerspiegeling van de gehele Nederlandse jazzscene in al haar diverse uitingsvormen.

Inschrijving is mogelijk tot 1 september. Het is dus kort dag voor belangstellenden. De selectie van de tien deelnemers wordt uiterlijk 15 september bekend gemaakt.Een vijfkoppige jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt welke tien componisten worden uitgekozen. Deze tien hebben ieder recht op 10.000 euro.

REDACTIE

 

Voor meer informatie: Vereniging Nederlandse Jazzpodia en Jazzfestivals

Previous

Jazz au Broukay houdt weer heel erg van uitersten

Next

Muziek in Amsterdam van bijna 25 vierkante meter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook