Posts In Category

Over JazzNu

Over JazzNu

JazzNu is een digitaal tijdschrift dat op 28 april 2015 met de eerste artikelen on-line kwam. Het tijdschrift streeft er naar een aanvulling te zijn op aanverwante websites en weblogs. JazzNu beoogt er vooral voor lezers te zijn, niet zozeer voor nieuwsjagers. Het moet een plek worden waar de lezer

Read More
Over JazzNu

Uitgever Rinus van der Heijden Redactie Rinus van der Heijden Fotoredactie Gemma Kessels Medewerkers Tom Beetz, Jan Bol, Sophie Conin, Paul Janssen, Jean Schoubs, Anne-Marie Vervelde

Read More
Over JazzNu

tel. redactie 06-51220149 tel. fotoredactie 06-29348280   e-mail: rinusvdheijden@gmail.com   Redactie-adres Reigerstraat 12 5022 AH Tilburg   Stichting JazzNu Jos Straathof (voorzitter) Sjoerd Rolsma (secretaris) Rinus van der Heijden (penningmeester) Bankrek. NL72 TRIO 0379 3906 71 KvK-nummer 71913882 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS VAN DEZE WEBSITE MAG OPENBAAR WORDEN GEMAAKT, VERVEELVOUDIGD,

Read More
Over JazzNu

Om de diversiteit van de website JazzNu te garanderen, zoekt de redactie medewerkers. Mensen die menen dat zij kennis van jazz hebben én die kennis in journalistiek verantwoorde vorm kunnen opschrijven, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met JazzNu via het mailadres tijdschriftjazznu@gmail.com JazzNu wordt samengesteld door

Read More
Over JazzNu

JazzNu biedt geïnteresseerden gelegenheid om hun boodschap of mededeling aan de vele lezers van dit digitale tijdschrift mee te delen. Daartoe zijn banners (digitale advertenties) de uitgelezen mogelijkheid. JazzNu heeft een exclusieve plek ingericht in de rechterkolom op de homepage van de website. Daar is het mogelijk om op diverse

Read More