JAZZNU WIL DE STAND VAN ZAKEN DOORLICHTEN ROND HET ORGANISEREN VAN CONCERTEN. ALS STRAKS HET ‘NIEUWE NORMAAL’ ZICH AANDIENT, HOE PAKKEN JAZZCLUBS DAT ORGANISEREN DAN AAN? EN BESTAAT ER NA AFLOOP VAN DE CORONACRISIS NOG WEL ANIMO OM OP DE OUDE VOET VERDER TE GAAN? DE SERIE ‘JAZZ NA CORONA’ TRACHT ANTWOORDEN TE GEVEN OP EEN AANTAL VRAGEN.

ProJazz in Den Haag hoopt in maart weer wat concerten te kunnen organiseren, maar gaat er van uit dat “echt weer organiseren niet eerder dan in september kan.” Dat zegt Perry Lehmann, zakelijk leider en programmeur van ‘ProJazz, de stad als podium’. En over de toekomst: “We redden ons wel.”

PAARD/Paardcafé is een van de podia waarop ProJazz in Den Haag concerten laat plaatsvinden. Illustratie Gemma Kessels
PAARD/Paardcafé is een van de podia waarop ProJazz in Den Haag concerten laat plaatsvinden. Illustratie Gemma Kessels

Stichting ProJazz is een kleine organisatie en daardoor flexibel. Financieel dreigt er nog geen strop. Doorlopende kosten als voor personeel, huur kantoor en dergelijke zijn redelijk beperkt, zegt Perry Lehmann. “Daardoor hebben we ook geen verlies aan inkomsten. We redden ons wel. Bovendien zitten we ook in het Kunstenplan en steunt de gemeente Den Haag ons. Het is wel zo dat deze tweede en misschien derde lockdown steeds lastiger aanvoelt. We missen de energie van het publiek.”

Perry Lehmann stipt het afgelopen jaar aan. “In de tweede helft van het najaar hebben we redelijk wat concerten, rekening houdend met de corona-aanpassingen, kunnen laten doorgaan. Twee sessies per avond, met telkens dertig bezoekers. We hoopten dit jaar deze maand te kunnen starten, maar dat wordt maart op z’n vroegst. We moeten dus herplannen. Ack van Rooyen bijvoorbeeld stond op 31 januari gepland, we proberen zijn optreden nu eind maart te laten doorgaan. Zoals de zaken er nu voorstaan, zal echt programmeren niet eerder kunnen dan in september.”

NIET VERLOREN

Vanwege het aangepaste concept bij ProJazz beschouwt Perry Lehmann 2020 niet helemaal als verloren. “Bij ons liggen de zaken anders dan bij de meeste andere organisaties. Wij hebben bewust gekozen om geen eigen podium te hebben. Dat maakt organisatie en concept flexibeler. Voor de komende maanden hebben we afspraken gemaakt met de gemeente over het aantal concerten en dergelijke. We gaan ervan uit dat we in het tweede deel van 2021 weer op het oude spoor zitten. Daarom schuiven we zoveel mogelijk door. En doen op dit moment geen buitenlandse boekingen. We hadden er wel enkele staan, die hebben we ook door moeten schuiven.”

ProJazz probeert risico’s zoveel mogelijk te beperken. Buitenlandse boekingen horen daarbij. In dat licht bezien ziet de stichting het oude niveau pas weer terugkeren in 2022. “Naast de pogingen concerten te organiseren, proberen we de spirit er in te houden. Ons concept bestaat er onder meer uit samen te werken met diverse podia in de stad. En straks met het grote cultuurpaleis Amare (waarin Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium worden ondergebracht, rvdh). Dit model houden we erin. Onze partners appreciëren dit zeer.”

“We kunnen redelijk snel opschakelen, misschien wordt het aanbod straks wel anders, maar aan ons model houden we strak de hand. Binnen de stad Den Haag bekijken we steeds hoe we elkaar zo min mogelijk overlappen. We komen met alle organisaties elke twee maanden bij elkaar. We willen voorkomen dat we in het najaar nog gaan proberen het jaar te redden en dan met concerten te komen met steeds dezelfde namen. We willen zoveel mogelijk spreiding. Mensen zijn alleen maar blij als ze straks weer ergens naar toe kunnen.”

HEDENDAAGSE JAZZ

ProJazz bestaat sinds 2011 en wil dé organisatie zijn voor hedendaagse jazz in Den Haag. Het beschikt over de kernpodia PAARD/Paardcafé, Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk, In het Koorenhuis, Haagse Cultuurankers en Musicon. Sinds 2013 organiseert ProJazz het Cutting Edge Festival, waarin jazz, beeld en spoken word samenvallen.

RINUS VAN DER HEIJDEN

 

www.projazz.nl

Previous

Bimhuis verwacht niks, het hoopt alleen maar

Next

Sammy Nestico: vernieuwende reus van de big bands

Lees ook