JAZZNU WIL DE STAND VAN ZAKEN DOORLICHTEN ROND HET ORGANISEREN VAN CONCERTEN. ALS STRAKS HET ‘NIEUWE NORMAAL’ ZICH AANDIENT, HOE PAKKEN JAZZCLUBS DAT ORGANISEREN DAN AAN? EN BESTAAT ER NA AFLOOP VAN DE CORONACRISIS NOG WEL ANIMO OM OP DE OUDE VOET VERDER TE GAAN? DE SERIE ‘JAZZ NA CORONA’ TRACHT ANTWOORDEN TE GEVEN OP EEN AANTAL VRAGEN.

Het Bimhuis in Amsterdam koestert geen verwachtingen voor de toekomst. “Ik verwacht niks, hoop alleen maar”, zegt directeur Mijke Loeven. “We denken slechts in scenario’s.” Voorlopig is het Bimhuis gered door overheidsbijdragen. “Nu vliegen we laag, we gaan voorzichtig weer opbouwen.”

Exterieur van het Bimhuis met zijn trap en specifieke loopbrug. Illustratie Gemma Kessels

Mijke Loeven is afhoudend als JazzNu een directe vraag stelt over wanneer er weer concerten mogelijk zijn. Natuurlijk heeft ook de directeur van het Bimhuis geen glazen bol tot haar beschikking, maar meer dan “ik verwacht niks, hoop alleen maar”, wil ze niet kwijt. Ze laat deze woorden meerdere malen tijdens ons gesprek opklinken. Zodra het weer kan, opent het Bimhuis de deuren weer. “Daarbij ga ik niet uit van 9 februari”, zegt de directeur. “Ik verwacht dat we pas na de zomer weer naar de situatie gaan zoals het was. We denken steeds in scenario’s. Zodra het weer enigszins kan, organiseren we weer een concertavond per week, met dertig mensen. We hopen in het voorjaar met zeventig man concerten te kunnen organiseren. Steeds twee optredens op een avond. Concerten met dertig en zeventig mensen kosten veel geld. Daarom organiseren we ze maar een keer per week.” En even mijmerend: ”Ikzelf word ontzettend gelukkig van een zaal vol dampende mensen.”

“Het Bimhuis is een podium met een internationaal profiel”, zegt Mijke Loeven. “Dat betekent dat er musici worden geprogrammeerd uit de hele wereld. Nu, met Covid-19 zie je dat het programmeren van Amerikanen niet kan en dat geldt ook voor Europese musici. Het hangt allemaal af van de vliegbewegingen. Daarbij komt dat vliegen onder druk staat. Er is een mondiale beweging waarbij duurzaamheid een steeds grotere rol speelt. Dat kan de situatie veranderen. Er zou bijvoorbeeld een situatie kunnen ontstaan dat buitenlandse musici hier enige tijd verblijven, bijvoorbeeld als artists-in-residence.”

Internationaal

Elke kans die zich voordoet om internationale musici te boeken, grijpt het Bimhuis aan. Het enige wat op dit moment kan is Nederlandse musici contracteren. “Het lijkt alsof er nu de nadruk ligt op een Nederlands programma, maar vóór Covid-19 stonden er ook al veel Nederlandse musici op het podium, die hebben we altijd geprogrammeerd. De hele zomer tot aan het begin van het najaar organiseerden we twee concerten per avond voor steeds zeventig mensen. De laatste maanden voor de tweede lockdown tweemaal dertig bezoekers. Toch waren dat bijzonder intieme concerten.”

Terwijl het gehele maatschappelijke en openbare leven stil ligt, bleef het Bimhuis achter de schermen actief. “De afgelopen periode hebben we fondsaanvragen gedaan, compositieopdrachten verstrekt. Ook hebben we de zaal beschikbaar gesteld. Dat is fijn om te doen. Soms hebben we bands in huis die zúlke mooie opnamen maken. En ook Bimhuis TV hebben we verder ontwikkeld. Vanaf maart hebben we prachtige opnamen en daarmee een heel mooi archief samengesteld. Daar ben ik erg trots op.”

De coronacrisis heeft het Bimhuis financieel en organisatorisch niet onberoerd gelaten. “Het budget van het Bimhuis bestaat voor 66 procent uit eigen inkomsten: recettes, horeca, verhuur overdag. Die aspecten zijn ineens weggevallen. Dat veroorzaakte grote tekorten per maand. Een mix van overheidsbijdragen heeft ons enorm gesteund. Het is toch bijzonder dat we het met die steunpakketten gaan redden. Maar we hebben ook veel mensen moeten laten gaan. Degenen die in de horeca werken kon je niet meer oproepen. De kennis van ons kernteam wil ik per se in stand houden om straks weer te kunnen starten.”

Musici en ieder ander die actief is in het culturele leven, wordt hard getroffen door Covid-19 en alle beperkende maatregelen die het virus met zich meebrengt. Mijke Loeven denkt dan vooral aan de jonge generatie musici. “Voor hen is deze crisis een ramp. Dat is hij voor iedereen, maar voor hen dubbel.” En dan even een blik in eigen huis. “Alle creatieve mensen maken in deze tijd perioden van verdriet door. Soms heerst er optimisme, maar ik merk ook dat het bij de een na de ander even niet gaat. Hun geduld wordt te zeer op de proef gesteld. Je houdt het allemaal wel een paar maanden vol, maar de crisis duurt nu al bijna een jaar. Ik kan niet precies zeggen wát, maar het doet wat met je. We zijn allemaal creatieve mensen die alleen maar vooruit willen. Ons team van professionals staat dan ook constant klaar.”

Andere plannen

Op de vraag of het Bimhuis voor ná corona andere plannen gaat ontwikkelen is Mijke Loeven kort en duidelijk: “Geen idee.” Op bepaalde gebieden zal zeker op de oude voet worden voortgegaan. Bijvoorbeeld voor het intekenen van ‘grote namen’. Dat moet altijd vroeg gebeuren. “We moeten steeds reageren op hoe de situatie zich ontwikkelt. We proberen altijd al de beste programmering te scoren. Maar je bent afhankelijk van tournees van de musici, of ze mogen reizen, wat bookers kunnen aanbieden.”

Er even van uitgaande dat het seizoenprogramma ’21-‘22 weer ‘normaal’ kan worden samengesteld, dan blijft nog de vraag of het publiek al klaar is om weer in groten getale te komen opdagen. “Ik wil die mensen een boodschap meegeven”, besluit Mijke Loeven. “Ik hoop dat de mensen weer terug komen. Het Bimhuis is absoluut veilig. We werken met een uitgebreid protocol, een geweldig afzuigsysteem en hebben binnen dit scenario ook nog andere stappen genomen. Dus aarzel niet, kom gewoon weer!”

RINUS VAN DER HEIJDEN

 

www.bimhuis.nl

Previous

Jazz In Nijmegen: toekomst met blijdschap tegemoet

Next

ProJazz hoopt in najaar de zon weer te zien schijnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook