COLUMN

 

Daar zat-ie dan, op deze maandagavond. Strak in zijn chique zwarte dirigentenpak, hoog op een vijftig jaar oude tractor van hobbyboer Frans Pels uit Empel. Een symbolisch protest van dirigent Marc Versteeg tegen de zondeval van het Brabantse provinciebestuur dat in zijn onvoorstelbare domheid kunst en cultuur uit zijn handboek heeft geschrapt om het bij de vuilnisbak te zetten die ‘vrije tijd’ heet.

 

Er kwamen diverse persvertegenwoordigers af op de protestactie van Marc Versteeg.

Marc Versteeg is boos, ontzettend boos. Hij is niet de enige in de provincie Brabant, waar het ambacht van kunstenaars rechtstreeks met de dood wordt bedreigd. Maar hij is wellicht wel de eerste die het niet bij woorden laat en met zijn eenmansactie wil laten zien dat de verraderbendes CDA en Lokaal Brabant ‘zijn’ kunsten en die van al zijn noodlijdende collega’s hebben uitgeleverd aan hun nieuwe fascistoïde maatjes van het Forum voor Democratie.

Marc Versteeg aan het begin van zijn protestactie voor het Brabantse Provinciehuis.
Marc Versteeg aan het begin van zijn protestactie voor het Brabantse Provinciehuis.

Dus meende Marc Versteeg hetzelfde wapen te mogen trekken als de Brabantse boeren, die tijdens de afgelopen maanden met op oorlogssituaties gerichte acties hun wil doordreven en van het nieuwe provinciebestuur bakken geld krijgen om hun vermeende gelijk te halen. Geld dat aan kunst en cultuur in Brabant wordt onttrokken. De wapens van die boeren waren hun tractoren en andere zware landbouwvoertuigen en dus leek het Marc Versteeg volkomen zinnig om ook zo’n kolos te bestijgen en hem als zeepkist te gebruiken om kond te doen van zijn boosheid. Daarbij werd hij ondersteund door jazzmusicus Jeroen Doomernik die eveneens vanaf de tractor met een treurmars Versteegs woorden benadrukte.

Marc Versteeg is dirigent van het in Den Bosch gevestigde koor Capella Brabant. Bovendien is hij een autoriteit op het gebied van koorzang en schoolmuziek. In die hoedanigheid is hij onder meer adviseur bij het Fonds Podiumkunsten en de Provincie Noord-Brabant. Zijn adviseurschap gold schijnbaar alleen voor betere tijden. Toen de nieuwe provinciebestuurders hun met bloed en slijm besmeurde plannen van de al op apegapen liggende cultuursector bekonkelden, hadden ze iemand die wél verstand van kunsten heeft, niet nodig. Marc Versteeg werd angstvallig buien schot gehouden: er zou eens een verstandig woord vallen, daar op het Brabantse Provinciehuis.

Jeroen Doomernik speelt 'St. James Infirmary'. Marc Versteeg luistert mee.
Jeroen Doomernik speelt ‘St. James Infirmary’. Marc Versteeg luistert mee.

Met zijn protest wil Marc Versteeg de gehele kunstensector dienen. “Ik heb alle begrip voor de boeren, die het in Brabant al jaren moeilijk hebben”, zo stelt hij. “Maar het plan van de provincie legt de pijn nu voor honderd procent bij de cultuursector. Als de provincie het over cultuur heeft, wordt vrije tijd bedoeld. Het werk verlammend om keer op keer de waarde van kunst en cultuur te moeten toelichten. Ik vind het moeilijk om op mijn 59e de barricaden op te gaan, ik was liever in dialoog gegaan met het provinciebestuur. En dat had ik nog liever gedaan voordat het nieuwe bestuur vrijdag aantreedt. Vandaar mijn protest hier. Nu kan ik er nog wat aan doen.”

Marc Versteeg: "Ik vind het moeilijk om op mijn 59e de barricaden op te gaan, ik was liever in dialoog gegaan met het provinciebestuur."
Marc Versteeg: “Ik vind het moeilijk om op mijn 59e de barricaden op te gaan, ik was liever in dialoog gegaan met het provinciebestuur.”

Marc Versteeg wijst er op dat de cultuur in Brabant zo wordt weg bezuinigd, dat zij zelfs geen naam meer heeft. “Het is een grote schande dat er straks zelfs geen gedeputeerde meer is voor de sector. Minister Ingrid van Engelshoven kondigde een dezer dagen aan dat er niet bezuinigd mag worden op cultuur. En dan worden afgelopen donderdag deze Brabantse voornemens bekend gemaakt”. Marc Versteeg heeft berekend dat door de bezuiniging de cultuursector in Brabant 27 tot 60 procent moet inleveren. Terwijl het water al aan de lippen stond door de draconische bezuinigingen uit 2012 en de coronacrisis die er op dit moment ook nog eens overheen komt.

Jeroen Doomernik versterkte met jazzklanken de woorden van de protesterende Marc Versteeg.
Jeroen Doomernik versterkte met jazzklanken de woorden van de protesterende Marc Versteeg.

Aan het einde van zijn protestactie gaf Marc Versteeg ruimte aan jazzmusicus Jeroen Doomernik. Deze zou de Ouverture 2020 vertolken, een knipoog naar Ouverture 1812 van Tsjaikovski. Vooraf kondigde de dirigent aan dat “de Marseillaise er in voorkomt en ook de hymne Hoed u voor de tsaar.” Jeroen Doomernik had echter andere plannen. Op zijn bugel speelde hij de jazzhymne St. James Infirmary, die in de gezongen versie de schitterende dichtregels kent: ‘I went down to St. James infirmary, I saw my baby there / She was stretched out on a long white table / So sweet, cool and so fair’. Hoe toepasselijk: de cultuur op die lange, witte tafel in het mortuarium, dood neergelegd nadat de plannen van het nieuwe provinciebestuur werkelijkheid zijn geworden.

Marc Versteeg vertrekt in alle eenzaamheid na zijn protestactie.
Marc Versteeg vertrekt in alle eenzaamheid na zijn protestactie.

Het eenmansprotest van Marc Versteeg op dat immense plein voor het Provinciehuis trok een paar handenvol belangstellenden. De dirigent had er op die eenzame tractor voor gekozen er niet net als de boeren met gestrekt been in te gaan. Het is echter te hopen dat na de hoeders van de varkens, nu de hoeders van de cultuur het voorbeeld van Marc Versteeg volgen en zelf ook in actie komen. Papieren protesten horen weliswaar bij de bescheidenheid van de Brabantse volksaard, maar geen woorden maar daden zullen slechts resultaten opleveren. De rij van daadwerkelijk protesterende kunstenaars is geopend. Marc Versteeg heeft al een slogan voor hen, geleend van dichteres Neeltje Maria Min: ‘Voor wie ik lief heb wil ik heten’.

RINUS VAN DER HEIJDEN
Foto’s GEMMA KESSELS

 

Previous

Cajón

Next

Little Richard, het breekijzer van de rock&roll, is dood

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook