Eenieder die meent een geschikte kandidaat te kennen voor de Boy Edgarprijs 2023 kan zich tot 16 maart melden bij de organisatie van de belangrijkste Nederlandse prijs op het gebied van jazz- en improvisatiemuziek. Aanmelding is niet alleen mogelijk voor vakgenoten, maar door eenieder die meent dat de aan te melden kandidaat voldoet aan de criteria voor nominatie. Ook musici mogen zichzelf aanmelden.

Die criteria zijn: hij/zij moet een actieve musicus zijn binnen de Nederlandse jazz- en geïmproviseerde muziek met een staat van dienst van meerdere jaren; hij/zij moet artistiek onderscheidend zijn als solist, improvisator, componist, arrangeur of leider; hij/zij moet een spilfiguur en vernieuwer zijn binnen zijn/haar genre of stroming en mag niet eerder beloond zijn met de Boy Edgarprijs.

De naam van de aangemelde kandidaat of de musicus die zichzelf opgeeft, dient vergezeld te gaan van een (beknopte) motivatiebrief, waarin wordt duidelijk gemaakt waarom hij/zij voldoet aan de aanmeldingscriteria.

Een zevenkoppige jury beoordeelt de kandidaten op basis van unanimiteit. De winnaar van de Boy Edgarprijs 2023 wordt bekend gemaakt tijdens het inJazz Festival op 21-23 juni in Rotterdam.

De winnaar van de Boy Edgarprijs 2023 krijgt een geldbedrag van 25.000 euro, een (wissel)plastiek van Jan Wolkers en de gelegenheid om tijdens de prijsuitreiking een avondvullend programma naar eigen inzicht samen te stellen.

De Boy Edgarprijs is een initiatief van Buma Cultuur, Sena Performers en North Sea Jazz. Sinds vorig jaar is het selectieproces in handen van het Fonds Podiumkunsten.

Aanmeldingen kunnen worden gemaild naar boyedgarprijs@fondspodiumkunsten.nl

REDACTIE

Previous

WAAN laat de muziek op een symfonische manier beklijven

Next

Debuut Ilia Rayskin zet zich meteen muurvast neer

Lees ook