De traditie wil dat jazz in Limburg een eigen kanaal heeft met steun vanuit de provincie. Dit kanaal wordt sinds de jaren tachtig beheerd door de Stichting SLIM (Stichting Limburg Geïmproviseerde Muziek). SLIM timmert nog steeds ambitieus aan de weg en wil op de dag van vandaag het cement zijn van in en achter de Limburgse jazz en improvisatie in beweging. Daartoe presenteert het drie initiatieven. SLIM doet het in drieën, zo zou je het kunnen uitleggen.

De Limburger Bert Lochs is een van de jazzmusici die onmiskenbaar een eigen 'touch' heeft. Foto Jos Krabbe
De Limburger Bert Lochs is een van de jazzmusici die onmiskenbaar een eigen ’touch’ heeft. Foto Jos Krabbe

Limburgse jazz, bestaat zoiets? En beweegt die dan, hoe, waarheen, met welk doel? Limburg het land van de blaasmuziek en de schutterijen, kent dat een eigen jazzcultuur? SLIM, met de legendarische trompettist Charles Green in het begin als grote animator, opereert tegenwoordig naast het Maastrichtse Conservatorium – bevolkt vanuit vele windstreken – én diverse podia waar jazz steevast wordt geprogrammeerd.

Hoe gaat SLIM in haar missie nu de toekomst te lijf? Het antwoord op die vraag is een projectmatige aanpak, waarbij de stichting musici, podia en producties bij elkaar brengt. SLIM wil een levendige, verrassende en vernieuwende atmosfeer creëren, provinciebreed.  Zo ondersteunt men met financiële bijdragen jazzactiviteiten op diverse podia in Venlo, Roermond, Weert, Born, Sittard, Heerlen, Maastricht. Het kan daarbij gaan om bijzondere producties, uitvoeringen of talentontwikkeling. Terwijl de oude garde zich laaft aan de ‘Tributes to’ gaat de next generation genre hoppen. Zijn we op een snijvlak aangekomen?

Enkele bekende hedendaagse ‘Limburgiaans jazz-gesettelden’ – voor zover van gesetteld sprake  kan zijn, immers ook in Limburg geldt: ‘Jazz there’s no money in it’ –  zijn Werner Janssen, Ad Colen, Huub Breuls, Peter Hermesdorff, Emiel van Egdom, Bert Lochs, Mike Roelofs, Jo Didderen, Egbert Derix, Rob Bruynen, Geert Roelofs, Rob Sijben… De ene naam spreekt wat meer tot de verbeelding dan de andere, maar allen zijn jazzminnend en musici met klinkende namen met een indrukwekkend aantal producties en uitvoeringen achter hun naam. Sommige typisch, andere a-typisch, maar nergens ontbreekt de persoonlijke ‘touch’.

Ad Colen is een landelijk bekende jazzmusicus, afkomstig uit Limburg. Foto Merlijn Doomernik
Ad Colen is een landelijk bekende jazzmusicus, afkomstig uit Limburg. Foto Merlijn Doomernik

Typisch voorbeeld van ‘yes’ is trompettist en bandleider Marc Huynen. Hij trok de stoute schoenen aan en bewerkte typisch Limburgse carnavalsnummers tot jazznummers en folkloreliedjes over stad en land tot jazzballades. Dit alles is terug te vinden op de cd’s Angesj en  Heevesj. Let wel: volle zalen. Mooi voorbeeld is het nummer D’r lange Jan, nota bene ook gespeeld door Ack van Rooyen himself op diens nieuwste cd.

LIMBO JAZZ EXPRESS

In de coronaperiode regende het annuleringen, werden concerten uitgesteld tot nadere data en weer opnieuw uitgesteld. Werden alternatieven verkend zoals streamen. Limbo Jazz Express is een van de antwoorden op de malaise. Het betreft een concertenreeks van professionele Limburgse jazzmusici met een Euregionale inslag, langs de podia en andere speelplekken. De nadruk ligt op hedendaagse jazz en geïmproviseerde muziek. De organisatie van de eerste Express wordt uitgevoerd vanuit het Cultuurhuis Heerlen met ondersteuning van Stichting Heerlen Jazz. Cultuurhuis Heerlen wil hiermee, meer als voorheen, de weg inslaan van experimenteerpodium en productiehuis. Dat betekent dat het een eigen lijn in verschillende disciplines in de programmering nastreeft, in samenwerking met organisaties die reeds van het Cultuurhuis gebruik maken. Het is een project dat door SLIM in 2021 wordt  ondersteund.

NEXT GENERATION

Tweede punt is het bij elkaar brengen van jonge jazzmusici – next generation – in een gelegenheidsgroep met een opdracht. Het samenvoegen van podia en jonge toekomstige uitvoerenden derhalve en het zodoende ‘in the picture’ plaatsen van (aankomende) professionals in/uit Limburg. Ander punt is het stimuleren van uitwisseling van freelance musici. Hun opdracht luidt: componeer tijdens een werksessie samen een muziekstuk met daarin ruimte voor improvisatie van iedere deelnemer. Breng deze compositie dezelfde dag over het voetlicht tijdens een uitvoering voor publiek. Uitvoering (en): september 2021 Cultuurhuis Heerlen.

Marc Huynen bewerkte carnavals- en volksmuziek tot jazz. Foto Jos L. Knaepen
Marc Huynen bewerkte carnavals- en volksmuziek tot jazz. Foto Jos L. Knaepen

Een verzoek om deel te nemen gaat naar jonge musici (tussen 20 en 30 jaar) die in 2020 geportretteerd zijn in het kader van de serie Next Generation. SLIM noemt deze groep de kerngroep van het project. Zij bestaat uit Willem Suilen – pianist, componist Venlo C (= conservatorium) Brussel; Babs van Bree – zangeres, Venlo c Keulen; Peter Willems – contrabassist C Maastricht; Daniel Jonkers – slagwerker, Geleen, C Brussel; Thymo Gijezen – gitarist, Reuver, Arnhem; Christiaan Martens – saxofonist, fluitist, Schinnen, C Amsterdam. De kerngroep kan worden aangevuld met andere jonge musici die behoren tot de (toekomstige) professionele musici in het jazz- en improvisatiecircuit in Limburg. De artistieke leiding tijdens de eerste run is in handen van Willem Suilen.

EUJAZZ YOUNG TALENT AWARD

De Eujazz Young Talent Award wil eenimpuls geven voor jonge talenten en de podia die zoeken naar vernieuwing. Amateur en/of aankomende professionele muzikanten t/m 27 jaar kunnen als solist of als band deelnemen. Met als genre jazz in de breedste zin. Deelnemers uit de gehele (eu)regio – met of zonder opleiding – zijn van harte uitgenodigd om een of meer nummers in te zenden. Er zijn twee categorieën: jeugd van 8 tot en met 15 jaar, jongeren van 16 tot en met 27 jaar. Voor orkestleden en/of begeleiders geldt: leeftijd onbeperkt. De winnaar maakt een tour langs diverse door SLIM ondersteunde podia in Limburg, festivals en (kunst)podia.

SLIM heeft standvastig spreiding gerealiseerd op de regiokaart, stilistisch binnen het genre en dwars door generaties heen. Jazz blijft weliswaar gedeeltelijk en waarschijnlijk altijd aan het infuus, maar levert een bijdrage aan de diversiteit van muziekbeoefening in de provincie en daarbuiten. Een volgende stap van SLIM is het in kaart brengen van de stand van zaken binnen de big bands, een niet echt verkend veld van kruisbestuiving onder jazz, pop en hafabra in het Limburgse land.

JO DAUTZENBERG

WWW . SLIM JAZZ . NL

Previous

Trigg en Gusset: welluidende klanken uit het donker

Next

Reinaert de Vos in een Luxemburgse setting

Lees ook