Tot nu toe was het een plan. En het blijft een plan. Maar alleen in de naam. Het Nationaal Podium Plan gaat namelijk op 1 juni van start en wordt dan werkelijkheid. Speelgelegenheid voor de onderkant van de jazzscene en een vorm van inkomen voor de podia. Wat wil een mens nog meer?

Robert Koemans …eenvoudig aanvragen en lekker spelen…

Het Nationaal Podium Plan werd vorig najaar gepresenteerd en wekte meteen verwachtingen op. Het NPP heeft namelijk een pot van een dikke 200.000 euro te verdelen onder musici uit het jazz- en wereldmuziekcircuit, die buiten het gangbare subsidiestelsel vallen. De onderkant van de scene, zo omschrijft Ben van den Dungen, tenorsaxofonist en organisator en een van de initiatiefnemers van het NPP deze groep musici. En die groep musici wordt breed gezien. Daar vallen bijvoorbeeld ook mensen onder die hun leven hebben gewijd aan oude-stijljazz. “Het is de eerste keer dat de gehele ‘range’ aan bod komt”, zegt Ben van den Dungen. Hij wijst erop dat het Nationaal Podium Plan niet is bedoeld voor festivals en ‘de zwaar gesubsidieerde sector’.

Suzan Veneman …dat kleine essentiële podia ondersteunt…

Hoe het gaat, die nieuwe inkomensbron aanboren? Heel simpel. Via de website van het NPP, die rond 1 juni in de lucht komt, kunnen clubs en muzikanten zich inschrijven en binnen enkele minuten een aanvraag doen. Na een concert moet er bewijs worden overlegd dat het evenement heeft plaatsgevonden. Dat kan door een bevestiging die door de musicus en het podium wordt ondertekend te zenden naar de website, waarna het geld onmiddellijk wordt overgemaakt.

Het Nationaal Podium Plan houdt betalingen aan die parallel lopen aan de Sena-norm van 265 euro per persoon. Daarvan dient een podium minimaal de helft te betalen. Zo krijgen musici fatsoenlijk betaald en kunnen kleinere podia kwalitatief goede concerten organiseren die anders waarschijnlijk niet mogelijk zouden zijn geweest. Kleinere clubs kunnen geen 265 euro per persoon betalen, met de hulp van het Nationaal Podium Plan wél. Podia krijgen daardoor wat meer lucht en musici worden in staat gesteld hun projecten levensvatbaar te maken.

Robert van der Padt …iedere euro gaat naar de muziek…

Het Nationaal Podium Plan ziet met lede ogen aan dat musici uit puur lijfsbehoud in een aantal gevallen veel te lage honoraria bedingen. Podia willen dan vaak dat er wel jazz wordt gebracht, maar er fatsoenlijk voor betalen is dan schijnbaar niet aan de orde. Het NPP vreest hierdoor voor verschaling van het aanbod. Het zegt zelf dat het podia wil helpen professionele musici te contracteren, ze netjes te betalen en zodoende een impuls te geven aan het klimaat voor jazz en wereldmuziek in Nederland.

Natuurlijk moeten podia en musici wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor de laatste categorie geldt onder meer dat zij al langer dan een jaar als zodanig werkzaam zijn, dat zij geen structurele subsidie van elders ontvangen en dat hij of zij is gevestigd in Nederland. Een podium betaalt minimaal de gagenorm van 132,50 euro uit en het NPP vergoedt maximaal een bedrag van 662,50 euro per concert, zijnde het honorarium van vijf musici. Musici of ensembles kunnen maximaal twintig keer per jaar van deze nieuwe regeling gebruik maken. Een optredende musicus is dan gegarandeerd van een inkomen van 265 euro per concert.

Tanya Schaap …zoveel papierwinkel schelen…

Het Nationaal Podium Plan is een initiatief van Sena Performers, Kunstenbond (waarin opgenomen de Nederlandse Toonkunstenaars Bond) en Buma Cultuur. De ruim 200.000 euro waarmee het NPP start, komt voort uit de sociaal-culturele gelden van Sena en Buma. Dit is acht procent van hun totale budget. Je zou daarmee kunnen stellen dat die twee ton geld betreft dat door musici is ingebracht en via het NPP weer naar hen terugvloeit. Ben van den Dungen verwacht overigens dat het startkapitaal de komende tijd nog kan worden verhoogd door de bijdragen van fondsen en/of sponsors.

Michael Varekamp …in werking vanaf 1 juni…

De (voorlopige) twee ton wordt per jaar verdeeld in vier kwartalen. Elk kwartaal telt een maximaal aantal inschrijvingen. Worden die overschreden, dan worden aanvragen afgewezen. Mocht het geld voor een bepaald kwartaal op zijn, dan stopt de regeling voor dat kwartaal. Blijft er geld over, dan wordt het overgeheveld naar het volgende kwartaal. Ditzelfde geldt ook als in een bepaald kalenderjaar geld overblijft. Dan wordt het toegevoegd aan het budget van het daarop volgende jaar.

RINUS VAN DER HEIJDEN
Schermafbeeldingen NATIONAAL PODIUM PLAN

WWW . NATIONAAL PODIUM PLAN . NL

 

Previous

Jazz Orchestra Concertgeb. laat luisteraar werken

Next

‘I Play Me’: Dion Nijlands indrukwekkende krachttoer

Lees ook