Op uitnodiging van Egbert Derix toog Eric Vloeimans op een dag in 2012 naar muziekpodium Cambrinus in het Limburgse Horst ‘om eens samen te spelen’. Trompettist en pianist begonnen onvoorbereid aan een concert dat grotendeels uit improvisaties bestond en nu de basis vormt voor de cd ‘Gardens of Abundance’.

De muziek voor deze cd bestaat weliswaar niet uit de concertdelen in Horst, maar uit live-opnamen in LUX Nijmegen op 14 januari 2017 en 28 september 2018. Het kan dan niet anders dan dat de muziek op Gardens of Abundance wederom bestaat uit improvisaties, aangevuld met enkele eigen composities. Ze zijn vastgelegd op twee cd’s in een uiterst smaakvolle hoes.

Gardens of Abundance, Tuinen van Overvloed. Je denkt willekeurig aan de negentiende eeuw, toen romantiek in de muziek hoogtij vierde en schoonheid voorop stond. Het is niet zo dat Eric Vloeimans en Egbert Derix hier rechtstreeks uit de romantiek putten, maar zweempjes er uit – weemoed bijvoorbeeld – komen wel voorbij. Gaandeweg hun inspanningen monden zij uit in melodieën die ankeren in je gemoed, die vanzelf open bloeien en hart en ziel van de luisteraar raken.

Nergens gaan de beide uitvoerders elkaar te lijf. Een ‘manco’ dat in de vrij geïmproviseerde muziek zich nogal eens voor doet. Hier is een structuur ontstaan van vrijheid in handelen, in aangeven van: zo kan het misschien ook? Maar ook in volstrekt de eigen gang gaan. Zo kan het gebeuren dat in de elf composities die het album telt, ergens in een stuk een totale ommekeer plaats vindt. Waar de trompet een pad van rozen uitlegt en de piano dan absoluut tegenstrijdig die mooie bloempjes achteloos kapot trapt.

Dat zijn elementen die de luisteraar verrassen en de spanning in de muziek torenhoog overeind houden. Die conclusie wordt mede in de hand gewerkt door de combinatie die beide musici in zich bergt: de alom gelauwerde Eric Vloeimans en de slechts in kleinere kring bekende Egbert Derix. De trompettist die oneindig technisch is en barst van telkens nieuwe, opborrelende ideeën, met tegenover – en zeker ook naast – zich een pianist die door hard werken en kennis van de jazztraditie een eigen zeggingskracht heeft verworven.

Die combinatie botst op papier als bollen in een flipperkast, maar Gardens of Abundance is een rijk document geworden, uitsluitend en alleen door die prachtige tegenstellingen. Een ware lusthof voor iedere luisteraar.

RINUS VAN DER HEIJDEN

ERIC VLOEIMANS & EGBERT DERIX

Gardens of Abundance

Eggy D Music

Eric Vloeimans – trompet
Egbert Derix – piano

www.egbertderix.com

www.ericvloeimans.nl

Previous

Andrew McCormack: traditioneel maar krachtig

Next

Meral Polat Trio is heftig aangrijpend en overtuigend

Lees ook