Een cd die is gebaseerd op een legende en derhalve een droomwereld creëert. Dat is samengevat de inhoud van het album ‘Avalon Songs’, die wordt vertolkt door Yuri Honing en Wolfert Brederode. Tenorsaxofonist en pianist doen dat op een ongekend knappe manier.In een land waar mist en nevel het leven inkapselen, ontstaan gemakkelijk legendes en sages. Vertellingen die het zicht voor een deel aan de mist onttrekken en die mensen moed geven. Moed om te leven en om door te gaan. Legendes hebben daardoor een niet te onderschatten kracht. Een deel ervan heeft ook altijd iets sprookjesachtig. Het voert je mee op je fantasie, koestert je in een nostalgische warmte, verheft een droomwereld voor even in een nieuwe werkelijkheid.

Het land van Avalon is het rijk van Koning Arthur, even mythisch als het eiland Avalon zelf. Arthur is de leider van de Ridders van de Ronde Tafel, de echtgenoot van Guinevere, de krijgsheer die de Slag bij Casmlann leidde en daar gewond raakte door toedoen van zijn eigen zoon Mordred. Als dat geen elementen zijn om daar ontelbare legendes aan op te hangen! Hetgeen dan ook is gebeurd: in schrift, beeld en folklore zijn Avalon en Koning Arthur onstelpbare bronnen van fantasie.

Nu heeft Avalon een nieuwe gedaante gekregen, omdat tenorsaxofonist Yuri Honing en pianist Wolfert Brederode het eiland bij de hand hebben genomen om er hun cd Avalon Songs op te baseren. Het resultaat is niet alleen sprookjesachtig mooi, beide musici hebben er ook de bezonkenheid die zovelen nastreven in gelegd, en het begrip breekbaarheid een nieuwe dimensie gegeven. Want de lange, uiterst breekbare tenorsaxlijnen en de in wattige wolken rondzwevende pianonoten scheppen een droomwereld die zijn gelijke niet kent. En die niemand onberoerd kan laten.

Avalon Songs mag gezien worden als de opvolger van de eerdere Honing-albums Goldbrun en Bluebeard. Hierin streeft de saxofonist/componist naar een innerlijke verdieping van zijn muziek. Hij grijpt daarbij naar onconventionele bronnen zoals oude muziek en legendes. Dat resulteerde in beide gevallen in nieuwe muzikale poëzie, met jonge uitwassen aan de toch al zo eigen stijl van Yuri Honing.

Op Avalon Songs schrijdt hij verder en behandelt zijn saxofoon als was hij van kristal. Met uiterste precisie, vaak in ultra lage tempi, schept hij diepe, aan de uithoeken van zijn instrument ontlokte aaneen geschakelde lijnen. Laag en diep, soms iets naar boven klimmend, maar altijd tot op de millimeter nauwkeurig, schuifelt hij van sfeer naar sfeer. Waarbij dient opgemerkt dat alles vanuit intuïtie en uitgekiend vakmanschap tot klinken wordt gebracht. Hier komt geen berekendheid aan te pas.

Voor Wolfert Brederode geldt in grote lijnen hetzelfde. Waar de saxofonist de diepte met diepzwart omrande verbindingen creëert, zoekt de pianist zijn heil in weggelaten of teer neergelegde noten. Ze zwerven, landen, zweven dan weer verder of lossen op in het niets om vandaaruit weer nieuwgeborene toe te laten.

Prachtig is de Honing/Brederode-uitvoering van Ellen David van Charlie Haden en The Flowers Die Of Love van Billy Strayhorn. Dit laatste stuk vloeit organisch voort uit het volksliedje Black is the Color. Daar wordt het toppunt van breekbaarheid bereikt. Denk je. Maar dan volgt dat liedje van Strayhorn: het samengaan van saxofoon en piano gaat je voorstellingsvermogen zowat te boven. En de slotnoten… nou ja, daar staan onder elektronisch voortgebrachte bastonen de wereld én jouw hart even stil.

Avalon Songs is een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse geïmproviseerde muziek. Die de eigenschap heeft vele grenzen te overschrijden. Yuri Honing en Wolfert Brederode doen dat ook. In acht stukken, die nog geen 38 minuten beslaan, scheppen zij een nieuwe legende. Een die Koning Arthur, noch Avalon, noch andere sprookjesvertellers nodig heeft. Avalon Songs schept zijn eigen wereld, ook mytisch, maar vooral aanhakend bij de wereld van jazz en improvisatiemuziek van nú.

RINUS VAN DER HEIJDEN

YURI HONING & WOLFERT BREDERODE – AVALON SONGS

A&R Challenge Records

Yuri Honing – tenorsaxofoon
Wolfert Brederode – piano en Fender Rhodes

www.yurihoning.com

www.challengerecords.com

Previous

Ongeëvenaarde mix van jazz en Perzische muziek

Next

Bonsai Panda laat alle gestampte potten achterwege

Lees ook