Een jazzpodium als opnamestudio. In het verleden heeft dat bijzondere opnamen opgeleverd. Denk aan The Village Vanguard en Birdland in New York waar onmisbare jazzalbums zijn geproduceerd. In Nederland gebeurde dat zelden of nooit. Uiteraard zijn in ons land genoeg jazzgroepen die cd’s hebben uitgebracht met live-opnamen, maar dat was meestal omdat er, toevallig of niet, opnamen waren gemaakt van een concert dat goed uitpakte.

Jeroen Vierdag tijdens het concert van Teus Nobel Liberty Group.
Jeroen Vierdag tijdens het concert van Teus Nobel Liberty Group.

Bij trompettist Teus Nobel ging dat anders. Hij ontwikkelde een concept voor een nieuw album, speelde dat ter oefening op twee jazzpodia, in Alkmaar en Nijmegen, voor een publiek dat op anderhalve meter weer was toegestaan, en ‘huurde’ twee dagen jazzpodium Paradox af. Elke dag twee concerten met de nummers van het nieuwe album dat Pleasure Is The Measure gaat heten. Vier keer ruim een uur. Wat goed is wordt misschien nog een keer overgedaan om te kijken of het nog beter kan. Wat nog niet goed genoeg is wordt op het volgende concert opnieuw opgenomen. Op deze zondagavond werden zeven van de negen nummers gespeeld.

Er werd een jazzpodium gekozen, geen opnamestudio. Het lampje ‘Stilte, Opname’ gaat hier niet aan, zei Nobel van te voren. “We willen jullie reactie horen”, zei hij, “dus klap rustig als een solo je goed bevalt.” Er werd die avond veel geklapt, zelfs gejoeld en gefloten.

Tuur Moens in volle actie in Paradox.
Tuur Moens in volle actie in Paradox.

Wat goed is komt snel, en dat geldt zeker voor Teus Nobel. Binnen de kortste keren is hij gaan behoren tot de trompettop van Nederland. Zijn snelle opkomst vertoont overeenkomsten met die van (de nu niet meer actieve) Jarmo Hoogendijk in de jaren tachtig, maar meer nog hetzelfde is hun hun beider verering van trompettist Woody Shaw. Shaw brak nooit echt door, maar zijn invloed op de trompetgeneraties na hem is niet te onderschatten. Nobel doet daar niet geheimzinnig over en in zijn meest lyrische stukken kun je als het ware horen dat Shaw meeblaast. Het op een dubbel-LP uit te brengen nieuwe album wordt het vervolg op de in 2019 uitgekomen eerste cd Journey Of Man van Teus Nobels Liberty Group.

Opperste concentratie bij Alexander van Popta.
Opperste concentratie bij Alexander van Popta.

Het concept van de Liberty Group is gegroeid en coherenter geworden, en opnieuw worden de composities door alle bandleden aangedragen. Nobel noemt zijn muziek zelf ‘modern creative en straight ahead’. Wat dit precies betekent blijft nogal subjectief, maar dat de muziek een voortzetting is van de jazztraditie en tegelijk een flink aantal stappen verder gaat dan hardbop is duidelijk. Er werd veel in medium tempo gespeeld, een enkel nummer zat tegen een ballad aan.

Teus Nobel zet de jazztraditie voort en gaat tegelijk een flink aantal stappen verder dan hardbop.
Teus Nobel zet de jazztraditie voort en gaat tegelijk een flink aantal stappen verder dan hardbop.

Het was een stevig avondje jazz, met veel collectieven en veel solo’s. Niet alleen van Nobel, maar ook van alle anderen. Het verzoek van Nobel om hard genoeg te klappen zodat hij een toegift zou geven was niet echt nodig, want dat applaus kwam er toch wel spontaan.

Teus Nobel Liberty Group met Alexander van Popta, Teus Nobel, Jeroen Vierdag en Tuur Moens in Paradox.
Teus Nobel Liberty Group met Alexander van Popta, Teus Nobel, Jeroen Vierdag en Tuur Moens in Paradox.

Met het nummer Journey Of Man werd die toegift een verrassende keus. Dit was het beoogde titelnummer van zijn vorige cd maar werd indertijd afgekeurd. Nu was dit nummer het hoogtepunt van de avond. Nobel speelde met bravoure, de bandleden met opspattende energie alsof ze pas na een uur echt op stoom waren gekomen. Teus Nobel keek na afloop tevreden terug op zijn toegift. Die komt er zeker op. Maar wie weet, zijn nieuwe titelnummer dan wellicht weer niet.

Tekst en foto’s TOM BEETZ

 

TEUS NOBEL LIBERTY GROUP

Paradox, Tilburg, 20 juni 2021

Teus Nobel – trompet en bugel
Alexander van Popta – piano
Jeroen Vierdag – contrabas
Tuur Moens – drums

 

WWW.TEUSNOBEL-MUSIC.NL

 

Previous

Doppler Trio brengt ode aan ontwikkeling Moeder Aarde

Next

Zwerver en Van der Weide schuren en wringen

Lees ook