JAZZNU WIL DE STAND VAN ZAKEN DOORLICHTEN ROND HET ORGANISEREN VAN CONCERTEN. ALS STRAKS HET ‘NIEUWE NORMAAL’ ZICH AANDIENT, HOE PAKKEN JAZZCLUBS DAT ORGANISEREN DAN AAN? EN BESTAAT ER NA AFLOOP VAN DE CORONACRISIS NOG WEL ANIMO OM OP DE OUDE VOET VERDER TE GAAN? DE SERIE ‘JAZZ NA CORONA’ TRACHT ANTWOORDEN TE GEVEN OP EEN AANTAL VRAGEN.

 

Stichting Jazz & Impro Nijmegen (JIN) wacht gewoon het verloop van de coronacrisis af. Patrice Zeegers, programmeur van JIN wil naar eigen zeggen “zo weinig mogelijk nadenken. Wat kan, kan.” Weinig reden tot zorgen derhalve, want de toekomst ziet er wat geld betreft, in elk geval positief uit daar in Nijmegen. “Wij zien de toekomst met blijdschap tegemoet.”

Brebl ligt in de schaduw van De Oversteek, de nieuwe brug over de Waal bij Nijmegen. Illustratie Gemma Kessels
Brebl ligt in de schaduw van De Oversteek, de nieuwe brug over de Waal bij Nijmegen. Illustratie Gemma Kessels

“We gaan telkens uit van het verloop van de lockdown”, zegt Patrice Zeegers. “De situatie is natuurlijk heel vervelend. Ikzelf ben maar een klein deel van het geheel, kan helemaal geen invloed uitoefenen op de gang van zaken. Ik wil er dan ook zo weinig mogelijk over nadenken. Wat kan, kan. Op zeker moment ontwikkel je een dikke huid, omdat je iets toch niet kunt veranderen. Nu moeten we weer wachten tot 9 februari. Voor ons niet zo erg, wij zijn een kleine organisatie.”

Podium JIN organiseert concerten, festivals en optredens. Het doet dat met andere partners in de stad Nijmegen, zoals Brebl, Otis Park, Music Meeting en festival Jazz International Nijmegen. “Wij proberen tot steeds meer samenwerking te komen”, legt Patrice Zeegers uit. “Podium Jin is een totaal onafhankelijke organisatie, financieel zijn we door de crisis dan ook niet geraakt. Het is echter heel vervelend dat we het publiek niet kunnen bedienen en de musici niet kunnen laten spelen.”

Geld speelt speelt uiteraard bij jazzclubs ook een grote rol, Covid-19 benadrukt dit aspect nóg meer. Bij Podium JIN wordt niet getreurd. “Als het leven weer ‘normaal’ is, komt de subsidie die we de komende twee jaar krijgen, heel goed uit”, zegt een opgeruimde Patrice Zeegers. “De gemeente Nijmegen heeft in het verleden nog nooit zoveel geld gegeven als nu. In tegenstelling tot veel andere steden waar wordt bezuinigd. Nijmegen is een kleine stad met veel sympathieke zalen. Wij zien de toekomst in elk geval met blijdschap tegemoet. Met onze partners gaan we nu kijken hoe we de groei van de jazz in Nijmegen vorm kunnen geven.”

Patrice Zeegers is een spin in het web in de Nijmeegse muziekscene. Niet verwonderlijk derhalve dat samenwerking met andere organisaties hoog op zijn agenda prijkt. Temeer ook omdat de gemeente Nijmegen voor het eerst geld gaat fourneren aan meerdere instellingen. Cultureel centrum Lux kreeg vroeger als enige subsidie, nu niet meer volgens Zeegers. “Op dit moment zijn we met samenwerking druk bezig en dat betekent dat er zich vanzelf nieuwe ideeën en projecten aandienen. Samenwerking biedt immers nieuwe inzichten.”

Podium JIN ziet geen noodzaak om het concept rond de programmering van concerten aan te passen. “In principe laten we dezelfde lijnen voortbestaan. Wij hebben ons altijd gericht op de nationale top en jonge talenten. In het verleden was ons budget niet zo groot. Misschien kunnen we nu dat wat anders is, meer internationale acts gaan boeken. ‘Internationaal’ is geen kerntaak voor ons. Maar het zou te gek zijn als we op dat vlak eenmaal per maand een topconcert konden organiseren.”

Om te besluiten met: “Ik kan wel heel veel concerten gaan organiseren, maar daar staat betaling tegenover. Op zeker moment is onze groei beperkt, doordat wij een vrijwilligersorganisatie zijn. We voeren op verschillende fronten gesprekken met de bedoeling professioneler te worden.” En dan lachend: “We zijn een professioneel team, maar worden niet als zodanig betaald.”

RINUS VAN DER HEIJDEN

 

www.jinjazz.nl

Previous

Paradox: geen tijd en geen zin om te gaan zitten somberen

Next

Bimhuis verwacht niks, het hoopt alleen maar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook