JAZZNU WIL DE STAND VAN ZAKEN DOORLICHTEN ROND HET ORGANISEREN VAN CONCERTEN. ALS STRAKS HET ‘NIEUWE NORMAAL’ ZICH AANDIENT, HOE PAKKEN JAZZCLUBS DAT ORGANISEREN DAN AAN? EN BESTAAT ER NA AFLOOP VAN DE CORONACRISIS NOG WEL ANIMO OM OP DE OUDE VOET VERDER TE GAAN? DE SERIE ‘JAZZ NA CORONA’ TRACHT ANTWOORDEN TE GEVEN OP EEN AANTAL VRAGEN.

De Stichting Heerlen Jazz is een baken van rust. Coördinator projecten en secretaris Jo Dautzenberg maakt zich niet druk over de huidige ontwikkelingen in het land van de cultuur en in specifiek dat van de jazz. “Op het moment dat onze geldschieters zeggen: we doen dit niet meer, dan stop ik ermee.” ‘Ik’ mag dan worden gelezen als ‘Stichting Heerlen Jazz’.

De kapel van het Savelbergklooster is een intiem podium dat Heerlen Jazz graag inzet voor zijn concerten. Illustratie Gemma Kessels

“Mijn gevoel zegt dat we op 25 februari weer aan de slag kunnen”, verklaart Jo Dautzenberg. “We hopen dat het zo is, maar het is natuurlijk weer kantje boord. Wij gaan er dan van uit dat we weer concerten kunnen organiseren voor dertig mensen. Zo niet, dan wordt alles weer verschoven.”

Heerlen Jazz maakt bij monde van Jo Dautzenberg een erg rustige indruk. “Wij zijn in zoverre relaxed, dat we weten dat we financieel worden ondersteund. Als dat niet zo was, dan had onze muziek geen bestaansrecht. Het Fonds voor de Podiumkunsten ondersteunt ons, evenals de gemeente Heerlen en soms de provincie Limburg. De gemeente heeft graag met ons te doen, omdat we ook buiten de cirkels van Heerlen treden en de gemeente daardoor een pluriforme uitstraling krijgt. In Heerlen is gewoon een mooi cultureel aanbod. En de provincie denkt er net zo over.” Jo Dautzenberg schetst dat er een bepaalde link is tussen regionale professionele musici in Heerlen en daarbuiten. Hij zegt dat er wel eens spottend wordt gezegd: ‘What happens in Limburg, stays in Limburg’.

Zowel Heerlen Jazz als de stad Heerlen vinden het belangrijk dat amateurs iets te horen en te zien krijgen, wat hen verder brengt en inspireert. Heerlen Jazz wil daaraan werken en bijdragen. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat het Fonds voor de Podiumkunsten de stichting ondersteunt. “Op het moment dat daar wordt gezegd: dit doen we niet meer, dan stop ik ermee.”

KAPEL SAVELBERG

Heerlen Jazz heeft geen eigen podium, maar maakt wel gebruik van die van andere instellingen. “Wij organiseren onder meer concerten in het Cultuurhuis Heerlen, Parkstad Limburg Theater en sinds kort in de kleine kapel van het Savelbergklooster. Ook is er elk jaar in Heerlen de Jazzmaand met bigbands, de Jazzkirmes Young Jazz Night. Bluesfestival en Jazz in de Kroeg. Bovendien spelen er in de maand november elke zaterdag orkesten in de stad om de zaak levendig te houden. Heerlen heeft van oudsher het aureool van een mijnwerkersstad, waardoor een soort monocultuur is ontstaan. Wij werken mee aan een soort opstanding.”

Jo Dautzenberg benadrukt dat Heerlen Jazz zich terdege bewust is van de bijdrage die het levert aan het culturele leven in de stad. “Soms trekt een concertje 35 mensen. Is dan het sop de kool niet waard? Wij beseffen hoe belangrijk die kleine zaken zijn, dat een samenleving zónder grijs en kleurloos is. Tijdens de softe corona (de eerste lockdown, rvdh) zijn we uitgeweken naar de kapel van het Savelbergklooster. We zijn bij elkaar gekomen om te bezien of we een serie concerten zouden beleggen. Met Cultuurhuis Heerlen hebben we nieuwe data afgesproken. En er zijn plannen om in april en oktober evenementen te organiseren met dans, muziek en video.”

Vooralsnog is Heerlen Jazz niet van plan in de nabije toekomst zijn concept drastisch te veranderen. “We hebben het wel over streamen gehad. De meningen daarover zijn verdeeld. Het succes van streaming hangt af van wie het oppakt. Je moet dat overlaten aan professionele bedrijven. Streaming brengt niet wat live jazz doet. Bovendien kost het hopen geld. We kunnen hooguit één keer zo’n streaming concert doen. Bovendien zijn wij geen organisatie die jazz in de huiskamer brengt. We doen dat op een podium met een biertje en een hoop gezelligheid.”

HEERLEN JAZZT

Heerlen Jazz werkt projectmatig. Het staat voor ongeveer tien concerten per jaar, het festival Heerlen Jazzt en nog enkele projecten. Daarvoor moeten gelden worden binnengehaald en afhankelijk daarvan worden musici benaderd. “Af en toe halen we ook wel eens een amateurorkest”, zegt Jo Dautzenberg. “Ik denk dat onze werkwijze in de toekomst hetzelfde blijft. Als bij ons in het bestuur twee mensen even niet kunnen, dan gaan we wat langzamer. We zijn geen vliegveld, gewoon een jazzclubje. We passen ons aan, dat is het!”

RINUS VAN DER HEIJDEN

 

WWW.HEERLEN JAZZ.NL

Previous

Porgy en Bess werkt tijdens crisis aan nieuw elan

Next

Aan ‘Veränderung’ van Jacq Palinckx moet je lijden

Lees ook