Muzieklab Brabant, het laboratorium voor talentontwikkeling en begeleiding van jong talent, wordt aan het einde van dit jaar opgeheven. Directeur Eric van der Westen ziet geen andere mogelijkheid, nu de provincie Noord-Brabant ervoor heeft gekozen talentontwikkeling onder te brengen bij podia en festivals. Het voortbestaan van Muzieklab Brabant wordt hiermee onmogelijk gemaakt. “Wij zijn de enige organisatie, die zonder commerciële bedoelingen het belang van talent altijd in het oog heeft gehouden.”

Eric van der Westen
Eric van der Westen

De directeur vat de teloorgang van het Muzieklab krachtig samen: “Talenten worden nu de dupe van slecht beleid.” Hij beklemtoont dat het Muzieklab “met man en macht heeft geprobeerd er te zijn voor jonge mensen.” Nu worden zij ‘overgedragen’ aan podia en festivals, “maar die hebben de primaire taak om te programmeren en niet te begeleiden.”

“Toen in juli bleek dat wij niet meer pasten in de nieuwe regeling van de provincie, hebben wij bekeken hoe we Muzieklab moesten opheffen. De provincie wilde daar niet aan meewerken. Vanwege de precedentwerking die dat zou scheppen, was hiervoor de verklaring. De laatste vier jaren waren voor ons al heel moeizaam, vooral ook omdat we beseften dat wij een verloren wedstrijd speelden. In oktober heeft het bestuur besloten Muzieklab Brabant op te heffen. Wij hebben tot na afgelopen weekeinde, toen Louis Sclavis met jonge mensen het CrissCrossEurope-project afrondde – waarbij ook wij waren betrokken – gewacht om ons definitieve besluit openbaar te maken. In feite was het Zwaard van Damocles al in juli gevallen. Ons team is toen uit elkaar gaan vallen, omdat mensen elders ging solliciteren.”

Foto Gemma van der Heyden/JazzNu.com
Louis Sclavis met de jonge musici uit het CrissCrossEurope-project na het concert in Paradox Tilburg, oktober 2016.

ARTVARK SAXOPHONE QUARTET

Muzieklab heeft in de zestien jaar van zijn bestaan nogal wat talentvolle musici en projecten afgeleverd. Bram Stadhouders, Artvak Saxophone Quartet en Jacob TV (componist Jacob ter Veldhuis) zijn er enkele voorbeelden van. De reacties na de bekendmaking van Muzieklab Brabant stromen binnen. ‘Bedankt voor de enorm grote ondersteuning al die jaren, hoe mijn carrière er nu uitziet is absoluut aan jullie te danken’, zo reageert Bram Stadhouders. En musicus Rik van Iersel: ‘met heel veel dank voor al jullie ondersteuning , veel van ADD INSTANT LIFE en BEUKORKEST mogelijk gemaakt. Zeer veel erkentelijke dank, superzund dit besluit, succes.’ ‘Muzieklab heeft ook in mijn leven een grote rol gespeeld!’ zo schrijft accordeonist Oleg Fateev. ‘Zonde, heel jammer dat het Muzieklab niet meer zal bestaan. Vooral voor de jonge talentvolle muzikanten die nog ontdekt moeten worden. Ik weet niet welke kant we nu uit gaan’.

Directeur én jazzmusicus Eric van der Westen benadrukt dat het besluit om per 31 december 2016 te stoppen, definitief is. “Zeer definitief, absoluut.” En hijzelf? “Ik ga ook rondkijken naar ander werk.”

RINUS VAN DER HEIJDEN
beeld GEMMA VAN DER HEYDEN

 

 

De achtergronden van het besluit heeft Van der Westen vervat in een verklaring aan alle relaties van Muzieklab Brabant. Die drukt JazzNu hieronder integraal af.

 

Geachte relatie,

Met spijt moeten wij u mededelen dat Muzieklab Brabant na 16 jaar zijn deuren gaat sluiten en wordt opgeheven. Het bestuur en de staf van Stichting Muziekwerkplaats Brabant, zoals de organisatie officieel heet, hebben geen mogelijkheden gevonden om de specifieke functie die Muzieklab vervulde in het huidige Brabantse culturele veld te continueren. Het huidige beleidsmodel waarop de Provincie Noord Brabant zijn cultuurbeleid stoelt, biedt geen ruimte voor een organisatie die talentontwikkeling als kernactiviteit uitvoert, onafhankelijk is en het belang van de talenten boven alles stelt. De Provincie heeft ervoor gekozen talentontwikkeling in te bedden bij podia en festivals en heeft daarmee de continuering van de werkzaamheden van Muzieklab onmogelijk gemaakt.

Muzieklab werd in 1999 opgericht door de Brabantse podia met het doel spannend en onorthodox aanbod te ontwikkelen om genre-grenzen te overschrijden en muren tussen disciplines af te breken. Het was het eerste muziekproductiehuis in Nederland; later volgden Productiehuis Oost-Nederland en Paradiso-Melkweg Productiehuis.

De relatie met de podia die de organisatie hebben opgericht is niet altijd even gemakkelijk geweest. Er is vrij snel na de oprichting een te autonome koers gevaren waarmee Muzieklab zijn oprichters van zich vervreemdde. Muzieklab moest zichzelf in de loop van het eerste decennium van deze eeuw opnieuw uitvinden. Organisatorische en financiële problemen werden adequaat opgelost en er werd een nieuwe werkmethode ontwikkeld waarbij artistieke en bedrijfsmatige talentontwikkeling de kern van de activiteiten werd. Er was namelijk gebleken dat, wanneer de ondersteuning en begeleiding van Muzieklab ophield, er weinig of nauwelijks lange-termijneffecten werden gerealiseerd. Er werd gekozen voor een veel meer carrièrematige productieaanpak om talenten zo sterk mogelijk te presenteren en hen de kans te geven zich tot volwaardige spelers op een Europese markt te ontwikkelen. De beste voorbeelden daarvan zijn Bram Stadhouders, Artvark Saxofoon Kwartet en Jacob Ter Veldhuis.

De zware Rijksbezuinigingen in de cultuursector van 2012 hebben uiteindelijk voor Muzieklab tóch een te hoge tol geëist. Met de (beperkte) steun van de Provincie en schuivende functionaliteiten en ambities van diverse collega-instellingen in de Brabantse cultuursector kon MLB onmogelijk de ambities waarmaken die het zich had gesteld. Toen het uiteindelijk ook nog onmogelijk werd om het door Muzieklab, Muziekgebouw Eindhoven en bkkc opgezette talentontwikkelingsprogramma New Arrivals voort te zetten vanwege de koers die we gedwongen werden te varen, kon niet anders geconcludeerd kon worden dan dat er te weinig speelruimte overbleef om onze functie naar behoren in te vullen. Onafhankelijke talentontwikkeling die volledig gericht is op de carrière van het talent is daarmee uit het spectrum in Brabant verdwenen.

Het is tekenend dat de Adviescommissie Cultuur Brabant nu juist in haar zojuist gepubliceerde advies, melding maakt van het risico van het verdwijnen van onafhankelijke talentontwikkeling, omdat het niet bij de kernactiviteiten hoort van de podia en festivals en zo bijzaak dreigt te worden. Het uitspreken van die zorgen komt voor Muzieklab uiteraard pijnlijk te laat. Het verlies van professionele, onafhankelijke talentontwikkeling is een grote stap terug in de tijd. Daarnaast maken we ons grote zorgen over de functie en positie die het bkkc inneemt in de Brabantse cultuursector vanwege de verregaande belangenverstrengeling aangaande talentontwikkeling.

Muzieklab wordt per 31-12-2016 volledig opgeheven. De staf en het bestuur danken iedereen die bijgedragen heeft aan het uitvoeren van de taak die Muzieklab zich had gesteld en wensen hen veel wijsheid, kennis, inzicht en plezier toe met het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Eric van der Westen

Previous

Kenturah’s Kitchen geeft pianotrio nieuwe vorm

Next

Voor Shai Maestro asjeblief geen tussentijds applaus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook