COLUMN

De opheffing van de kunst- en cultuursector in Nederland is definitief. De kunstenaars die nog resten krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het project ‘NL leert door’ voorgelegd. Het is een laatste handreiking voor omscholing van mensen die werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector. Na het project ‘Bedelstaf’ dat vrijwel alle kunstenaars in Nederland hun bestaansrecht ontnam, worden de laatsten via ‘NL leert door’ herschoold en houdt de kunst- en cultuursector per 29 februari 2021 op te bestaan.

 

Illustratie Gemma Kessels

Het ministerie van SZW omschrijft NL leert door als volgt: ‘Vanaf 1 augustus kunnen werknemers in de cultuursector gratis ontwikkeladvies krijgen. Dit geeft hen inzicht in de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Kunstenaars kunnen dit najaar ook scholingstrajecten volgen. Zij kunnen kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Een ideale manier om hun kennis of skills uit te breiden en te updaten. Vanuit deze regeling is € 50 miljoen euro beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies en gratis (online) scholing. Doel is om kunstenaars bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. NL leert door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk’.

Van de vijftig miljoen euro beschikbare subsidie is het substantiële deel van € 155.000 beschikbaar voor musici uit de sector jazz- en geïmproviseerde muziek. Hoe serieus het ministerie van SZW de noodtoestand in de sector ‘Jazz en Improvisatiemuziek’ aanpakt, blijkt uit een geheim document dat bij de maatregel NL leert door is bijgevoegd en in het bezit is van JazzNu. Het ministerie heeft de zwaarst getroffen musici in de jazz- en improvisatiemuziek dwingend nieuwe banen opgelegd. Het is zeker dat de Tweede en Eerste Kamer dit advies gaan opvolgen. De letterlijke tekst van het advies luidt als volgt:

De heer B. Herman, broekenperser bij modeketen Schaamlap in Harlingen; de heer B. van den Dungen, criticus aan het gemeentehuis van Madurodam in ‘s-Gravenhage; mevrouw C. van Binsbergen, ceremoniemeester bij jaarlijkse herdenking Frederic Zappa in Sleeuwijk; de heer E. Vloeimans, koperslager bij speelgoedfabrikant Staymobil in Winschoten; de heer M. Fondse, glasblazer bij Nederlands Instituut Vibrandospace in Mierlo-Hout; de heer P. van Kemenade alias Stranger Than Paranoia, hoofdverpleger in zwakzinnigeninstituut Ochtendroze in Monster; de heer J. Stadhouders, ontwarrer restanten garen bij wollenstoffenfabriek Schaepkens in Tilburg; mevrouw G. Bijma stadsomroepster in Rozendaal; de heer R. Frerichs, assistent-forte bij automobielfabrikant DAF in Eindhoven; de heer O. Govaert, instructeur slagkracht bij softbalvereniging Zachthout in Leeuwarden; mevrouw S. Rambags, masseuse bij paardenfluisteraar Lion d’Or in Vleuten; de heer T. Honsinger, snaarreparateur bij fietsenimporteur Kanhetookrustiger in Dieren, de heer B. van Straaten, (tot uiterlijk 31 januari 2021) hoofd Voeding bij ’s lands laatste nertsenhouderij Knagend Vooruit in Uden; de heer M. Kliphuis, onderhoudsmonteur bij IJshoornfabriek -320 in Delfzijl; de heer E. Ineke, (t)roffelmaker bij Nederlandse Vereniging voor Hand- en Tandprotheses in Geleen; mevrouw I. Van Doorn, adviseuse Vereniging ter Bevordering van Gitaar Partners in Enschede; de heer B. van de Graaf, planner reisbureau I Zondagnie in Thorn; de heer Y. Honing, co-sub-sidekick bij Spreektaalbureau Matthijs van Nieuwkerk in Heythuysen; de heer O. van Geel, cajónbewerker bij kinderwagenfabriek WiegtUMaar in Kaatsheuvel; de heer E. van der Westen, gewichtheffer bij Nederlands Instituut Afgedankte Attributen Sportscholen Benelux in Baarle-Hertog.

De verdere lijst van niet ter discussie staande aanbevelingen ligt ter inzage bij JazzNu

Door deze nieuwe regeling wordt de kunst- en cultuursector in Nederland per 29 februari 2021 opgeheven. A. Lambregts, hoofd Administratieve Bijzaken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er uitermate blij mee. “De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was sinds de eerste bezuinigingsronde op cultuur in 2012 structureel overbelast. Vooral vanwege zogenaamde noodkreten uit de hoek van de kunstenaars en die uit de jazz- en improvisatiemuziek in het bijzonder. Het kabinet raakte daar na een zeven jaar durend studieproject in mei 2019 ook van overtuigd. Waarop de minister-president aan zowel het ministerie van OCM als dat van SZW opdracht gaf middelen aan te wenden om de kunst- en cultuursector in Nederland volledig te elimineren. Beide ministeries lieten door het opiniebureau Zoishettoevallignueenseenkeerniet een uitgebreid onderzoek instellen onder alle lagen van de bevolking. Daaruit kwam naar voren dat 95 procent van alle Nederlanders de kunst- en cultuursector een warm hart toedraagt. Bovendien vinden de respondenten dat middelen moeten worden aangewend om de sector overeind te houden.”

Lambregts wijst erop dat het kabinet niet gediend is van de uitkomst van het onderzoek van Zoishettoevallignueenseenkeerniet. “Daarop hebben de ministers van OCM en SZW in het kader van de zuivere democratie waarop Nederland zich gelukkig zo veelvuldig beroept – en die al zo vaak uitkomst heeft geboden in netele situaties – besloten de kunst- en cultuursector af te schaffen. De ministeries zijn ervan overtuigd dat de rust hierdoor terugkeert op hun departementen, waardoor zij zich nu volledig kunnen gaan richten op het faciliteren van evenementen, zoals zaklopen, wc-pot gooien en pootjebaden. Het geld ad € 38.402,69 dat nog rest uit de subsidiepotten van OCM wordt toegekend aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de ergste nood onder coronapatiënten te ledigen.”

Kunstenaars die weigeren om gebruik te maken van het project NL leert door, worden samen met vluchtelingen zonder status op transport gesteld naar Wit-Rusland. De regering is op dit moment met president Aleksandr Loekasjenko van Wit-Rusland in onderhandeling over tewerkstelling van de Nederlandse kunstenaars in de noordelijke werkkampen van het land.

RINUS VAN DER HEIJDEN

 

Het bericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd onder meer opgenomen in het infoblad van de Nederlandse Associatie voor Podium Kunsten (NAPK). Zie hieronder de weergave ervan.

Bericht van het ministerie van SZW:
Regeling NL Leert Door van start

NL leert door van start: gratis ontwikkeladviezen voor werknemers in de cultuursector

Door corona verandert het werk voor veel bedrijven in de cultuursector. Om werknemers te helpen zich hier tijdig op voor te bereiden, start de overheid de regeling NL leert door. Vanaf 1 augustus kunnen werknemers in de cultuursector gratis ontwikkeladvies krijgen. Dit geeft hen inzicht in de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Het ontwikkeladvies begint met een arbeidsmarktscan. Deze scan geeft een beeld van ontwikkel- en (bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten op de ervaring en wensen van je werknemers.

Gratis scholingstrajecten

Jouw werknemers kunnen dit najaar ook scholingstrajecten volgen. Zij kunnen kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Een ideale manier voor werknemers om hun kennis of skills uit te breiden en te updaten. Bijvoorbeeld als de werkzaamheden en werkprocessen binnen jouw bedrijf veranderen. De subsidieaanvraag voor loopbaanadvies en scholingskosten wordt gedaan door de adviseur of opleider. Je werknemers en jij hoeven dus niets te betalen of voor te schieten.

Wil jij gratis loopbaanadvies of (bij)scholing voor jouw werknemers? Ga naar hoewerktnederland.nl.

Over NL leert door

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Dit tweede noodpakket is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is €50 miljoen euro beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies en gratis (online) scholing. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. NL leert door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk. NL leert door is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Previous

Jorge Rossy Quartet super actief in Nederland

Next

Oğuz Büyükberber Trio zoekt intensief de vrije val op

Lees ook