Je bent een van de eerste lezers die de nieuwe website JazzNu bezoekt. Een website, die de ontwikkelingen van jazz en aanverwante muziek in kaart gaat brengen. Daarbij gaat JazzNu trachten zo actueel mogelijk te zijn.

De actualiteit wordt bij de geboorte van JazzNu enigszins geweld aangedaan. Dat komt door technische aspecten. Aan de website is bijna vier weken gebouwd. Daarvoor was het nodig dat artikelen werden aangeleverd en die zijn in de loop van die vier weken geschreven. Het kan dan gebeuren dat een artikel een maand oud is, als jij het onder ogen krijgt. Dit is uit noodzaak geboren; JazzNu gaat vanaf nú de spijzen opdienen wanneer ze heet zijn.

Voorts was het onontkomelijk dat het gros van de artikelen is geschreven door één persoon. JazzNu draait in deze fase op twee redacteuren, ondergetekende en Maud Mentink. De technische kant van de site, de fotoredactie en een deel van de uitgeversactiviteiten berusten bij Gemma van der Heyden.

JazzNu beoogt vooral een digitaal tijdschrift voor lezers te worden. Het moet een plek worden waar de lezer zich thuisvoelt, met enige regelmaat terugkeert en zich hopelijk gaat ‘laven’ aan een mix van lange en korte artikelen. De actualiteit – we zeiden het al – wordt niet geschuwd, maar JazzNu wordt geen tijdschrift waarvan de uitgever zich verplicht voelt elke dag kost wat kost een nieuwsbericht te leveren. Het actuele zit hem veel meer in de beschrijving van hedendaagse ontwikkelingen in de jazz. Daarvoor zijn interviews, cd-recensies en concertbesprekingen, beschouwingen en achtergrondartikelen de belangrijkste dragers.

JazzNu bevat geen banners (digitale advertenties). Dat willen we voorlopig ook zo houden. Wel creëren we ruimte voor personen die een platform zoeken waar zij hún zegje kunnen doen over jazz en aanverwante zaken. En JazzNu is ook tuk op mensen die én over journalistieke gaven beschikken én kennis hebben van jazzmuziek. Hen wil JazzNu vanaf heden graag begroeten als redactionele medewerker.

Veel leesplezier, voor nu en in de toekomst.

Rinus van der Heijden

uitgever en redacteur

COLOFON

JAZZNU

Uitgever Rinus van der Heijden Redactie Rinus van der Heijden Fotoredactie Gemma Kessels Medewerkers Tom Beetz, Monica Rijpma, Jean Schoubs, Anne-Marie Vervelde

CONTACT

JAZZNU

tel. redactie 06-51220149 tel. fotoredactie 06-29348280   e-mail: rinusvdheijden@gmail.com   Redactie-adres Reigerstraat 12 5022 AH Tilburg   Stichting JazzNu Jos Straathof (voorzitter) Sjoerd Rolsma (secretaris) Rinus van der Heijden (penningmeester) Bankrek. NL72 TRIO 0379 3906 71 KvK-nummer 71913882 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS VAN DEZE WEBSITE MAG OPENBAAR WORDEN GEMAAKT, VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND, […]

JazzNu zoekt medewerkers

JAZZNU

Om de diversiteit van de website JazzNu te garanderen, zoekt de redactie medewerkers. Mensen die menen dat zij kennis van jazz hebben én die kennis in journalistiek verantwoorde vorm kunnen opschrijven, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met JazzNu via het mailadres tijdschriftjazznu@gmail.com JazzNu wordt samengesteld door enthousiastelingen. Mensen die hun favoriete […]

ADVERTEREN

JAZZNU

JazzNu biedt geïnteresseerden gelegenheid om hun boodschap of mededeling aan de vele lezers van dit digitale tijdschrift mee te delen. Daartoe zijn banners (digitale advertenties) de uitgelezen mogelijkheid. JazzNu heeft een exclusieve plek ingericht in de rechterkolom op de homepage van de website. Daar is het mogelijk om op diverse plekken een banner in vierkant […]

1 comment

 1. Authentieke Nederjazz
  creëren is al jaren een taboe
  een waarheid als een koe
  hier geeft men les
  Amerikaanse Jazz
  te gaan reproduceren
  maar improviseren en swing
  is toch je eigen ding
  dat kan men je niet leren
  het wordt pas echt
  met eigen roots
  iets nieuws te componeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *