De Turks-Nederlandse klarinettist Oguz Büyükberber kreeg in 2012 van het Bimhuis in Amsterdam een carte-blanche. Over de invulling ervan hoefde hij niet lang na te denken. Twee jaar eerder immers speelde hij op het Akbank Jazz Festival in Istanbul, waar hij pianist Simon Nabatov en slagwerker Gerry Hemingway ontmoette. Zij sloegen de handen ineen, met voor ogen de bezetting van het Benny Goodman Trio, waarmee zij jazz in nieuwe kaders wilden gieten.

BUYUKBERBER-HEMINGWAY-NABOTOVDat is hen zeker gelukt. Deze net iets meer dan een half uur durende Live at the Bimhuis is één lange improvisatiesessie, waarin op een indringende manier de vrijwel onbeperkte capaciteiten van deze drie topmusici worden opgerekt. De cd zet vanaf de eerste noot de toon, als Oguz Büyükberber met zijn contrabasklarinet een haperend en dreigend intro neerlegt. Zijn solo duurt kort, want pianist en slagwerker staan te trappelen om bij te springen.

De triomuziek is ondoorgrondelijk en vereist concentratie bij degene die haar beluistert. Hoewel Büyükberber door de afwijkende klankkleuren van zijn bas- en contrabasklarinet veel aandacht naar zich toetrekt, is het spel van Nabatov en Hemingway niet te versmaden. Omdat alle drie de musici volledig hun eigen gang gaan, zijn onderlinge verbanden in de muziek nauwelijks waar te nemen. Dat heeft in elk geval één groot voordeel: de individuele spelkwaliteiten en muzikale fantasie zijn afzonderlijk te beluisteren. Waarbij opvalt dat Hemingway op slagwerk en percussie de muziek vaak onbeperkte ruimtes in drijft, maar evenzeer zich durft te verschuilen onder minieme patronen op met name de bekkens.

Simon Nabatov is vooral luisteraar. Hij speurt inventief naar wat de andere twee produceren, om daar razendsnel op te anticiperen. De muziek mag dan wel worden gecategoriseerd als vrije improvisatie, maar wie aandachtig luistert bemerkt vrolijke addertjes onder de grasmat.

RINUS VAN DER HEIJDEN

Büyükberber/Nabatov/Hemingway
Live at the Bimhuis (|TryTone)

Oguz Büyükberber bas- en contrabasklarinet
Simon Nabatov piano
Gerry Hemingway slagwerk en percussie

Previous

Argentinië en jazz zijn samen Antimufa

Next

Je doop als componist en dan zó’n resultaat

Lees ook