Posts In Category

Van alpenhoorn tot zingende zaag

Van alpenhoorn tot zingende zaag

De zingende zaag is een zaag die niet zingt, maar waar wel muziek uitkomt. De Engelse naam ‘musical saw’ is dan ook toepasselijker. Een speler van een zingende zaag heet een zagist en bespeelt de zaag door het houten handvat tussen de knieën te klemmen en het zaagblad met de

Read More
Van alpenhoorn tot zingende zaag

Muziekinstrumenten met de letter Y zijn er genoeg, maar in de jazz zijn ze nog zeldzamer dan een dodo. In Chinese muziek kun je nog wel eens Chinese rariteiten tegenkomen zoals de Yu, een percussie-instrument in de vorm van een tijger, maar ook de Chinese luit Yueh Ch’, de Yun

Read More
Van alpenhoorn tot zingende zaag

De xylofoon ziet eruit als een marimba, maar is kleiner. Kan een marimba vijf octaven of meer omspannen, de xylofoon heeft doorgaans niet meer dan 3½ octaaf. Meestal heeft de xylofoon geen resonatorbuizen zoals de marimba, maar soms ook weer wel. De verwarring is dus groot, temeer daar er ook nog

Read More
Van alpenhoorn tot zingende zaag

Het wasbord is een quasi-instrument bij uitstek. Het wasbord is niet gemaakt om er muziek mee te maken. In 1957 had nog maar 30% van de huishoudens in Nederland een wasmachine, dus tot ver in de jaren zestig gebruikten huisvrouwen een wasbord voor het met de hand schoonschrobben van de

Read More
Van alpenhoorn tot zingende zaag

De vibrafoon bestaat uit gestemde metalen plaatjes en wordt bespeeld met twee of vier zachte mallets (slagstokken) waarmee de plaatjes worden aangeslagen. De vibrafoon lijkt op een toetsenbordinstrument. Bij de vibrafoon hangt elke plaatje boven een resonatorbuis, die een tremolo-effect produceert wanneer een motor-aangedreven vlinderklep wordt geactiveerd. Net als een

Read More
Van alpenhoorn tot zingende zaag

Al bijna tweehonderd jaar wordt gezocht naar een instrument dat zowel gebruik maakt van een blaasbalg als een pianoklavier. In 1825 werd in Frankrijk het symphonium gelanceerd, een kleine met de mond aanblaasbare accordeon dat al wel een toetsenbord met knoppen, maar nog geen klavier had. Twee jaar later werd

Read More
Van alpenhoorn tot zingende zaag

De Arabische ud – soms gespeld als oed of oud – is de directe voorloper van de Europese luit en daarmee de over-overgrootvader van de gitaar. De ud bestaat uit een hals zonder fretten, een peervormige kast en snaren die over de hele lengte van het instrument worden gespannen. Hoewel

Read More
Van alpenhoorn tot zingende zaag

De tabla is een duo van trommels dat bestaat uit een bayan die met de linkerhand wordt bespeeld, en een dayan die met de rechterhand wordt bespeeld. De bredere bayan is gemaakt van klei, koper of aluminium, en de kleinere maar veel zwaardere dayan bestaat uit een uitgehold stuk hout.

Read More
Van alpenhoorn tot zingende zaag

In de jazz zijn er meerdere instrumenten die een hoofdrol in de ontwikkeling daarvan hebben gespeeld en die tegenwoordig toch zo goed als verdwenen zijn. De banjo en de kornet zijn daar voorbeelden van. Ze waren onmisbaar in de vroege jazz van New Orleans en zijn nu op sterven na

Read More
Van alpenhoorn tot zingende zaag

De tombak is een bekertrommel uit het oude Perzië en in Iran is hij nog steeds het belangrijkste percussie-instrument van Perzische muziek. De tombak wordt diagonaal over de romp geplaatst terwijl de speler met zijn vingers en handpalm op het drumvel van schapen- of geitenleer slaat. De toonhoogte kan daarbij

Read More